top of page

Algemene kinesitherapie

Diverse aandoeningen zoals pijnlijke rug of nek, enkelverstuikingen, tenniselleboog, overbelastingsletsels, kinesitherapie na operatieve ingrepen, ademhalingsproblemen, duizeligheid,… zijn efficiënt met kinesitherapie te behandelen. Onze kinesitherapie steunt op 2 pijlers:

  • een gepaste manuele behandeling;

  • persoonlijke actieve oefentherapie en functionele training (= training aangepast aan het werk- en de vrijetijdsbesteding van de patiënt).

bottom of page